Monday, March 24, 2008

जेव्हा मला तुझी आठवण येते…

डोळे पाण्याने भरून येतात अन
वेडे मनही मग ओलावून जाते
पापण्यांत तरारते तुझी मूर्ती
जेव्हा मला तुझी आठवण येते

0 अभिप्राय: