Monday, March 24, 2008

मी आकाशी झेप घेतली तेव्हा…

मी आकाशी झेप घेतली तेव्हा
तुझे डोळे पाण्याने भरून आले
नतमस्तक झालो तुझ्यासमोर
अन् पंखात माझ्या बळ आले

0 अभिप्राय: