Monday, March 24, 2008

जे कधीच देता येणार नाही…

अनपेक्षित होतं तसं मित्रा
तुझं अस तरहेवाईक वागणं
जे कधीच देता येणार नाही
ते दान तू माझ्याकडे मागणं

0 अभिप्राय: