Monday, March 24, 2008

खूप काही हवं आहे पण…

खूप काही हवं आहे पण
काहीच लागत नाही हाताला
गजबजलेल्या या दुनियेत
मी शोधत बसतो स्वता:ला

0 अभिप्राय: