Monday, March 24, 2008

मन तसं भिजून आलं होतं…

तुझ्या त्या आश्वासक शब्दांमुळे
मी स्वत:ला खूप सावरलं होतं
मन तसं भिजून आलं होतं पण
माझ्या अश्रूना मात्र मी आवरलं होतं

0 अभिप्राय: