Monday 24 March 2008

समर्थ आहे तुफान झेलण्यास मी…

मी कधीच म्हटलं नाही तुला की
मित्रा मला तुझी पूर्ण साथ हवी
समर्थ आहे तुफान झेलण्यास मी
फक्त एक विश्वासाची सांज वात हवी

0 अभिप्राय: