Monday, March 24, 2008

साद तुला मित्रा घालतो मी…

तुझ्याच शोधात जिवलगा
एकटा अथक चालतो मी
जीव शब्दांत ओतून माझ्या
साद तुला मित्रा घालतो मी

0 अभिप्राय: