Wednesday, September 17, 2008

पाखरांची मधूरशी किलबिल...

पाखरांची मधूरशी किलबिल
अंगणी सडा प्राजक्त फुलांचा
हळूच डोकावे हसरी सकाळ
घेऊन गुच्छ नव्या स्वप्नांचा

0 अभिप्राय: