Monday, March 24, 2008

मी शोधतो आहे किनारा….

धीर गंभीर गाज सागराची
सोबतीला आहे बोचरा वारा
हरवून गेल्या दिशा सार्‍या
अन मी शोधतो आहे किनारा

0 अभिप्राय: