Monday, March 24, 2008

कुठल्याही नात्याची खोली…

कुठल्याही नात्याची खोली
प्रसंग आल्यावरच कळते
नेहमीची पायाखालची वाटही
कधी आडवाटेला वळते

0 अभिप्राय: