Monday, March 24, 2008

शब्द तसे भारावलेले…

शब्द तसे भारावलेले
पाठी स्वार्थ दडलेला
गाढवांचीच मीजास इथे
हरी बिचारा अडलेला

0 अभिप्राय: