Monday, March 24, 2008

चांगलं वाईट तसं…

चांगलं वाईट तसं काहीच नसतं
हा सारा खेळ आपल्या मनाचा
दुखात हसत असे कुणी येथे अन्
कुणी सुखात आसरा घेई वनाचा

0 अभिप्राय: