Monday, March 24, 2008

नसो कुणी सोबतीस् माझ्या…

उगवला नाही जरी सूर्य इथे
तरीही गीत उजेडाचे गाईन मी
नसो कुणी सोबतीस् माझ्या
तरीही साथ सत्याची देईन मी

0 अभिप्राय: