Monday, March 24, 2008

काळ वेळ कधी तशी नसतेच…

काळ वेळ कधी तशी नसतेच तशी
गुलमोहर फुलांनी बहरून यायला
मनाचंही थोडंसं असंच असतं
पुरते एक जाणीव, मोहरून जायला

0 अभिप्राय: