Monday, March 24, 2008

पाठीवरचा हात तुझा…

एव्हढ्याशा ओंजळीत माझ्या
तुझं विशाल आभाळ मावू दे
पाठीवरचा हात तुझा, मित्रा
क्षण दोन क्षण असाच राहू दे

0 अभिप्राय: