Monday, March 24, 2008

मावळत्याला अर्घ्य देणं…

उगवत्याला नमस्कार करणं
हा तर जगाचा नियम आहे
मावळत्याला अर्घ्य देणं मात्र
तसं थोडं त्रासाचं काम आहे

0 अभिप्राय: