Monday, March 24, 2008

सावळं घनश्याम रूप तुझं…

सावळं घनश्याम रूप तुझं मी
काळ्याभोर मेघांतून पाहिलं होतं
आकाशीचं अमृत तेव्हा जणू
त्या जलधारांतून वाहिलं होतं

0 अभिप्राय: