Monday, March 24, 2008

गरजांतून जन्मतात काही नाती…

इथे प्रत्येकाच्या संधिसाधूपणाला
तसा आपुलकीचा मूलामा असतो
गरजांतून जन्मतात काही नाती
त्यात भावनेचा ओलावा नसतो

0 अभिप्राय: