Monday, March 24, 2008

नसतं आपल्या हातात काही…

नसतं आपल्या हातात काही
फक्त नियतीचे इशारे पाळणं
मार्ग आपला आधीच आखलेला
आपण फक्त त्यावरून चालणं

0 अभिप्राय: