Monday, March 24, 2008

मेघ त्याना भेटावयास आलेले…

मान वर करताच जाणवलं मला
पर्वत शिखर नभात हरवून गेलेले
न्याहाळून पाहिलं एकटक जेव्हा मी
कळलं, मेघ त्याना भेटावयास आलेले

0 अभिप्राय: