Monday, March 24, 2008

कसं जगावं आयुष्य हे…

कसं जगावं आयुष्य हे कधी
तुम्हीच मला शिकवलं होतं
त्याच शीदोरिच्या जोरावर
मी अश्रूना नेहमी थोपवलं होतं

0 अभिप्राय: