Monday, March 24, 2008

तू सर्वव्यापी सर्वसाक्षी…

चढलो नाही मी कधीही
पायरी तुझ्या मंदिराची
गरजच नाही तशी त्याची
तू तर सर्वव्यापी सर्वसाक्षी

0 अभिप्राय: