Monday, March 24, 2008

भावनेचा ओलावा शोधताना…

भावनेचा ओलावा शोधताना
मी मलाच हरवून गेलो
शिकलो मात्र बरंच काही
अन् वृत्तीने नीर्विकार झालो

0 अभिप्राय: