Monday, March 24, 2008

विसरायचं आता सारं…

विसरायचं आता सारं अस
मी पुन्हा पुन्हा ठरवतो
क्षण दोन क्षण जातात अन्
मी पुन्हा स्वत:ला हरवतो

0 अभिप्राय: