Monday, March 24, 2008

साथ आपलीच आपल्याला

जाणिवेनेनीवेच्या पलीकडे
एक अस्वस्थ जग असतं
साथ आपलीच आपल्याला
तिथेही कुणी आपलं नसतं

0 अभिप्राय: