Monday, March 24, 2008

मी तुझं निरागस रूप पाहिलं होतं…

श्रावणाच्या या संतत जलधारांतून
मी तुझं निरागस रूप पाहिलं होतं
पाणी फक्त मेघांतुनच नव्हे तर
माझ्या डोळ्यांतूनही वाहिलं होतं

0 अभिप्राय: