Sunday, April 13, 2008

माझं बालपण मला भेटलं होतं...

योगायोगाने भेटलो आपण अन्
परकेपण तेव्हा हळूच मिटलं होतं
तुझ्या खळालत्या हास्यामध्ये
माझं बालपण मला भेटलं होतं

0 अभिप्राय: