Friday, May 9, 2008

प्रत्येक क्षण इथे तू जगून घे...

अशाश्वतात नसतं तसं काही
शाश्वताचं सौंदर्य तू बघून घे
क्षणा क्षणांनी बनते आयुष्य
प्रत्येक क्षण इथे तू जगून घे

0 अभिप्राय: