Wednesday, September 17, 2008

मी दार उघडून पाहिलं तर...

मी दार उघडून पाहिलं तर
पानाफुलांनाही जाग आलेली
एक कोवळी सोनेरी सकाळ
तुझ्या हास्यात चिंब न्हालेली

0 अभिप्राय: