Friday, February 5, 2010

नि:शब्द भावनाही अर्थास जन्म देती...

0 अभिप्राय: